Product Daily extract authentic data

Dagelijks extract authentieke gegevens

Dit product maakt het mogelijk om op dagbasis voor een beperkte periode alle refertesgegevens en documenten van door de Nationale Bank aanvaarde en gepubliceerde neerleggingen van jaarrekeningen voor één specifieke dag te bekomen in de vorm van datasets (zip-bestanden). Elke dag produceert de Nationale Bank een dataset van refertes, een dataset van PDF-beelden, een dataset van XBRL-documenten en een dataset van JSON-documenten.

De gebruiker van de webservice vermeldt de datum en het type dataset wanneer hij de webservice opvraagt.

Inhoud

Type datasets die kunnen opgehaald worden:

 • De refertes van neerleggingen
  Lijst van alle refertes van op één bepaalde dag gepubliceerde neerleggingen.
 • De beelden (PDF) van neerleggingen
  Zip-bestanden van alle PDF beelden (PDF gegenereerd op basis van de XBRL-neerlegging of neergelegde PDF) van neerleggingen gepubliceerd op één bepaalde dag.
 • De XBRL-documenten van neerleggingen
  Zip-bestanden van alle XBRL-bestanden van neerleggingen gepubliceerd op één bepaalde dag.
 • De JSON-documenten van neerleggingen
  Zip-bestanden van alle JSON-documenten van neerleggingen gepubliceerd op één bepaalde dag voor zover de aanvaarde neerlegging een XBRL-bestand is, neergelegd na 3 april 2022.

Voor elke dataset wordt een apart bestand aangemaakt. De bestanden zijn niet cumulatief. Er wordt voor elke dag een  bestand aangemaakt. Wanneer er op een bepaalde dag geen neerleggingen zijn, zullen de aangemaakte bestanden leeg zijn.

Dit product ondersteunt de volgende operaties:

 • Alle refertes ophalen van neerleggingen die op een bepaalde datum zijn gepubliceerd
  Deze bewerking levert de lijst op van alle refertes die op de opgegeven datum zijn gepubliceerd. De output is een JSON-bestand dat een lijst van refertes bevat. De datum is een verplichte parameter.
 • Alle PDF-beelden ophalen van neerleggingen gepubliceerd op een bepaalde datum
  Deze functie levert alle PDF-beelden (PDF gegenereerd op basis van de XBRL-neerlegging of neergelegde PDF) op die op de opgegeven datum zijn gepubliceerd. De output is een zip-bestand met alle PDF-beelden erin. De datum is een verplichte parameter.
 • Alle XBRL-bestanden ophalen van neerleggingen gepubliceerd op een bepaalde datum
  Deze operatie levert alle XBRL-bestanden op die op de opgegeven datum zijn gepubliceerd. De output is een zip-bestand met alle XBRL-bestanden, voor zover de aanvaarde neerlegging een XBRL-bestand betreft. De datum is een verplichte parameter.
 • Alle gestructureerde gegevens in JSON-formaat ophalen van neerleggingen gepubliceerd op een bepaalde datum

Deze verrichting geeft alle documenten in JSON-formaat terug die door de Nationale Bank zijn aangemaakt met de beschrijving van de juridische entiteit, de boekhoudkundige rubrieken en de gegevens aangaande de deelnemingen, voor zover de aanvaarde neerlegging een XBRL-bestand is, neergelegd na 3 april 2022. De output is een zip-bestand met alle JSON-bestanden.

Prijs

Gratis