Webservices

Het aanbod van de webservices “Cijfergegevens, gestructureerde gegevens en beelden van neergelegde jaarrekeningen” is georganiseerd in groepen van functionaliteiten die in het portaal voor de authenticatie van webservices “Producten” worden genoemd. Bij de intekening vermeldt de klant voor welke producten hij kiest.

De drie mogelijke producten zijn:

De externe gebruiker kan via een Selfservice portaal een account creëren voor toegang tot deze webservices. Alleen geregistreerde gebruikers hebben toegang tot de gegevens. Zie voorwaarden & technische gids. Praktische info vindt u ook in volgende ppt.

Volgende beperkingen zijn van toepassing op de voorgestelde inhoud:

  • Alleen refertes en documenten van neerleggingen die in aanmerking komen voor publicatie worden door de webservices opgehaald, dus bv. geen geïsoleerde sociale balansen.
  • XBRL-documenten zijn pas later geïntroduceerd na PDF en zijn daardoor niet beschikbaar voor alle oudere neerleggingen.
  • JSON-documenten op basis van XBRL-neerleggingen zijn op 4 april 2022 geïntroduceerd en zijn daardoor niet beschikbaar voor oudere neerleggingen.

Intekenen op één of meerdere producten van de webservices kan via de elektronische bestelbon (binnenkort beschikbaar).

U kan de producten al verkennen in onze "Testomgeving webservices"