Analyseren

De Balanscentrale stelt de jaarrekeninggegevens die zij inzamelt beschikbaar in verschillende vormen en voor verschillende doelgroepen.

  • Het 'Ondernemingsdossier' laat toe om, op basis van meerdere jaarrekeningen over recente boekjaren en opgesteld volgens het standaardmodel, de financiële situatie van een vennootschap te analyseren en deze te vergelijken met de situatie in de economische sector waartoe de vennootschap behoort.

  • Extract laat u toe om -  op basis van verschillende criteria -  informatie uit de jaarrekeningen te halen in een formaat dat men kan bewerken met de courante office-toepassingen.

  • De Balanscentrale stelt statistieken op aan de hand van de jaarrekeningen (gestandaardiseerde modellen) die worden neergelegd door vennootschappen of door verenigingen en stichtingen. Die statistieken kunnen gratis online worden geraadpleegd.

  • De Balanscentrale publiceert regelmatig informatie over het aantal neergelegde jaarrekeningen.