Ondernemingsdossier

Het "Ondernemingsdossier" laat toe om, op basis van meerdere jaarrekeningen over recente boekjaren en opgesteld volgens het standaardmodel, de financiële situatie van een onderneming te analyseren en deze te vergelijken met de situatie in de economische sector waartoe de onderneming behoort.

Inhoud

 

Het ondernemingsdossier bestaat uit vijf delen:

  • de kenmerkende gegevens van de onderneming
  • de synthese van de voornaamste bestanddelen van de jaarrekening: balans, resultatenrekening, activa en sociale balans;
  • de tabel van middelen en bestedingen;
  • de vergelijking van de voornaamste financiële ratio's van de onderneming met die van de economische sector naar keuze;
  • de positionering van de onderneming in een financiële gezondheidsklasse waaraan een waarschijnlijkheid van faillissement binnen drie jaar is gekoppeld.

Voorbeeld

Beschikbaarheid

Het ondernemingsdossier kan alleen worden aangemaakt indien er ten minste twee jaarrekeningen bestaan, neergelegd bij de Balanscentrale, opgesteld volgens een standaardmodel voor ondernemingen en afgesloten tijdens de laatste vijf jaar.

De jaarrekening moet bovendien voldoen aan alle wettelijke rekenkundige en logische controles; dit gebeurt automatisch eenmaal de jaarrekening neergelegd en aanvaard is in het XBRL-formaat.

Toegangsmodaliteiten en tarief

Uw onderneming heeft een genormaliseerde jaarrekening neergelegd en u wenst uw eigen ondernemingsdossier te raadplegen?
De toepassing laat u toe de aanmaakparameters van uw eigen dossier te definiëren en dit gratis online te raadplegen en het in PDF-formaat te downloaden. Hiervoor voegt de Balanscentrale vanaf nu een activatiecode toe aan de "Mededeling van neerlegging" die naar de hoofdzetel van de onderneming wordt opgestuurd voor elke jaarrekening opgemaakt volgens een standaardmodel en neergelegd na 28 april 2014.

U beschikt niet over een activatiecode of u wenst het dossier van een andere onderneming dan de uwe te raadplegen?
De toepassing laat u toe de aanmaakparameters van de geselecteerde onderneming te definiëren en een PDF-versie van het dossier te bestellen tegen de prijs van 29,98 EUR (inclusief btw en verzendingskosten).

Openingsuren

De toepassing is doorlopend toegankelijk, behalve op zondagen van 8.30 tot 12.30 uur. De Nationale Bank behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande verwittiging de toegang tot de toepassing geheel of gedeeltelijk af te sluiten indien dit nodig of onvermijdelijk mocht zijn.