Wie betaalt? Analyse van de kosten van consumentenkrediet in België

Het consumentenkrediet vormt slechts een beperkt deel van de totale schuld van de huishoudens. Toch kan het voor bepaalde uitgaven een doorslaggevende rol spelen, met name door budgetbeperkingen van bepaalde gezinnen te versoepelen. Dit krediettype kan echter leiden tot een buitensporige schuldenlast voor de meest kwetsbare onder hen, die daarnaast kan worden verzwaard door uiterst hoge leningskosten. Om het risico van een overmatige schuldenlast te verlichten, legt de regelgeving inzake consumentenkrediet, zowel in België als elders in Europa, limieten op voor de kosten van huishoudens die een krediet opnemen.

Welke kredietsoorten zijn onderhevig aan hogere kosten? Welke categorieën van huishoudens hebben meer te kampen met hoge rentetarieven? Hoe zouden de financiële stabiliteit en het aanbod van krediet worden beïnvloed door een lagere maximale rente? Voor al die dimensies geeft dit artikel een overzicht van de huidige regelgeving en van de rentetarieven op consumentenkrediet.