Wereldstatistiekdag (20 oktober 2020)

Statistiek gaat over het vertalen van een constant veranderende werkelijkheid naar cijfers. De wereld beweegt, statistieken passen zich aan. 2020 was begonnen zoals de meeste jaren, maar al in maart kwam COVID-19 in ons leven en veranderde alles. Statistici werden geconfronteerd met ongekende situaties. Ze dienden zich snel aan te passen en nieuwe uitdagingen aan te gaan die in de infographic hieronder worden geïllustreerd. De Wereldstatistiekdag is een gelegenheid om het werk van alle medewerkers van de Bank onder de aandacht te brengen en om hen te bedanken voor hun bijdrage aan het in stand houden van een hoogwaardige statistische productie.