Voorontwerp van wet tot gedeeltelijke omzetting van de Europese richtlijn inzake betalingsdiensten