Verzekeringen - nieuwe COVID-19 rapportage en uitstel van de deadlines voor OneGate en eCorporate

Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie publiceerde de Nationale Bank van België vandaag ter attentie van de verzekerings- en herverzekeringssector circulaire NBB_2020_08 betreffende de nieuwe COVID-19-rapportering en twee mededelingen, NBB_2020_09 en NBB_2020_010, over het uitstel van de deadlines voor het indienen, via de OneGate en eCorporate-platforms, van bepaalde kwantitatieve en kwalitatieve rapporteringen door de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen alsook van bepaalde rapporteringen die van de erkend commissarissen worden verwacht.