Vertrek van mevrouw Marcia De Wachter, directeur van de Nationale Bank van België

Op 31 oktober 2018 legt mevrouw Marcia De Wachter haar mandaat neer als lid van het Directiecomité van de Nationale Bank van België.

De loopbaan van mevrouw De Wachter bij de Nationale Bank overspant drie decennia. Zij was lid van het Directiecomité en oefende de functies uit van vicegouverneur, secretaris en woordvoerster. Zij was plaatsvervangend lid van de raad van bestuur en de algemene raad van de Europese Centrale Bank, lid van het economisch en financieel comité van de Europese Unie en plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van de Bank voor Internationale Betalingen.

Zij was gedurende veertien jaar bestuurder aan de Antwerp Management School en startte haar loopbaan als wetenschappelijk medewerker en docente economie in academische instellingen in Europa en de Verenigde Staten.

Als uitvoerend bestuurder van de Nationale Bank van België droeg zij verantwoordelijkheid voor strategie, budgetcontrole, informatica, human resources, chartale geldcirculatie, prudentieel toezicht en oversight, statistieken en micro-economische informatie. Zij is vicevoorzitter van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid en was expert bij de raad van bestuur van het Instituut voor de Nationale Rekeningen, lid van de raad van bestuur van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek en lid van het Belgisch Instituut voor Openbare Financiën. Zij vervulde tevens mandaten bij de Hoge Raad van Financiën en was lid van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen en van het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten.

De bestuursorganen van de Bank en haar personeel brengen een hartelijke hulde aan mevrouw De Wachter en danken haar voor de belangrijke bijdragen die zij geleverd heeft, zowel op nationaal als op internationaal vlak.