Vertrek van de heer Norbert De Batselier, directeur van de Nationale Bank van België

De heer Norbert De Batselier, directeur van de Nationale Bank van België, legt op 24 December 2014 zijn ambt neer.

De heer De Batselier werd tot directeur van de Bank benoemd op 1 September 2006. Voordien was hij voorzitter van het Vlaams Parlement.

In de Bank is de heer De Batselier bevoegd geweest voor de departementen Algemene statistiek, Chartale geldcirculatie en vestigingen in de provincie, Human Resources, Micro-economische informatie en de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Hij vertegenwoordigde de Bank tevens in diverse instellingen en comités. Zo was hij onder meer lid van de Hoge Raad van Financiën, de Raad van Bestuur van het Instituut voor de Nationale Rekeningen, het Comité van het Rentenfonds, het directiecomité van het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten en de Raad van Bestuur van het Zilverfonds.

Bij koninklijk besluit van 13 december 2014 werd aan de heer De Batselier de titel van eredirecteur toegekend.

De bestuursorganen van de Bank en haar personeel brengen een hartelijke hulde aan de heer De Batselier, die door zijn grote intellectuele en sociale kwaliteiten een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de werking van onze Instelling.