Verslag 2023 - Ondernemingsverslag

Terwijl het jaarverslag zich toespitst op de economische en financiële ontwikkelingen van het afgelopen jaar, besteedt het ondernemingsverslag vooral aandacht aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Bank, als onderneming en als toezichthouder. In het algemeen en aan de hand van concrete voorbeelden geeft dit verslag een beeld van de manier waarop de Bank zich inspant om zowel efficiënt als duurzaam te zijn. 

Volledige versie (PDF)

 

Inhoud

 

Nationale Bank van België
Naamloze vennootschap
RPR Brussel - Ondernemingsnummer: 0203.201.340
Maatschappelijke zetel: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel