Verslag 2020 - Economische en financiële ontwikkelingen

Het Jaarverslag biedt een overzicht van de economische en financiële ontwikkelingen die tijdens het verslagjaar hebben plaatsgehad in binnen- en buitenland.

Volledige versie: PDF

Jaarverslag - Rapport annuel 2020

Economische en financiële ontwikkeling

NBB Report 2020: L’économie belge - De Belgische economie

NBB Report 2020: Monetair Beleid - Politique monétaire

NBB Report 2020: Begrotingsbeleid en overheidsfinanciën - Finances publiques

NBB Report 2020: Entreprises, ménages, secteur financier - Ondernemingen, huishoudens en fin sector

NBB Report 2020: Arbeidsmarkt - Marché du travail

NBB Report 2020: Défis structurels - Structurele uitdagingen

Prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht

PDF-versie 

NBB Report 2020: Financiële sector - Secteur financier