Verslag 2015 - Economische en financiële ontwikkeling

Het Jaarverslag biedt een overzicht van de economische en financiële ontwikkelingen die tijdens het verslagjaar hebben plaatsgehad in binnen- en buitenland.