Verslag 2012 - Ondernemingsverslag

Dit deel verschijnt enkele weken na het overzicht van de economische, financiële en prudentiële ontwikkelingen die tijdens het verslagjaar hebben plaatsgehad in binnen- en buitenland.

Volledige versie (pdf - 4668k) - ePub

Inhoud

 

Nationale Bank van België
Naamloze vennootschap
RPR Brussel - Ondernemingsnummer: 0203.201.340
Maatschappelijke zetel: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel