Verslag 2011 - Economische en financiële ontwikkelingen

Het Jaarverslag biedt een overzicht van de economische en financiële ontwikkelingen die tijdens het verslagjaar hebben plaatsgehad in binnen- en buitenland.

Volledige versie (pdf - 9755k)

Economische en financiële ontwikkeling

Volledige versie (pdf - 6412k)

Statistische bijlage (pdf - 1857k)
Methodologische toelichting (pdf - 75k)

Financiële stabiliteit en prudentieel toezicht

Volledige versie (pdf - 2860k)

Statistische bijlage (pdf - 538k)