Verlening van een vergunning van kredietinstelling aan NewB

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft op 31 januari 2020 beslist een vergunning van kredietinstelling te verlenen aan NewB CVE, die is gevestigd in Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel. Deze beslissing volgt op de mededeling door de Nationale Bank van België (NBB) aan de ECB van een positieve ontwerpbeslissing en sluit hiermee de vergunningsprocedure af.

De NBB heeft NewB SCE bijgevolg ingeschreven op de lijst van de vergunde kredietinstellingen in België.