Verduidelijkingen omtrent enkele bepalingen van de eigenvermogensrapportering