Uniforme brief aan alle kredietinstellingen naar Belgisch recht