Uitvoeringsverordening (EU) 2022/732 van de Commissie van 12 mei 2022 tot vaststelling van technische informatie voor de berekening van de technische voorzieningen en het kernvermogen voor rapportage