Uitvoeringsverordening (EU) 2021/744 van de Commissie van 6 mei 2021 tot vaststelling van technische informatie voor de berekening van de technische voorzieningen en het kernvermogen voor rapportage