UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/193 VAN DE COMMISSIE van 12 februari 2020