Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1647 van de Commissie van 9 november 2020 tot vaststelling van technische informatie voor de berekening van de technische voorzieningen