Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1945 van de Commissie van 19 juni 2017 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen