UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1421 VAN DE COMMISSIE van 2 augustus 2017 tot vaststelling van technische informatie voor de berekening van de technische voorzieningen en het kernvermogen