UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/818 VAN DE COMMISSIE van 17 mei 2016 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1030/2014 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen