UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1800 VAN DE COMMISSIE van 11 oktober 2016