UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/2344 VAN DE COMMISSIE van 15 december 2015 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot valuta met beperkingen ten aanzien van de beschikbaarheid van liquide activa