Uitbestedingsrapporteringen voor de verzekeringssector

Aansluitend op de bijwerking van de overkoepelende circulaire betreffende governance wordt de aandacht van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen gevestigd op de volgende wijzigingen in het Portaal aangiften en kennisgevingen voor de verzekeringssector :

Deze rapporteringen moeten worden ingediend vanaf 01/01/2021.