Trackrecord van de macroeconomische projecties van de Nationale Bank van België

Artikel gepubliceerd in het Economisch tijdschrift van December 2018

Uit de evaluatie van de macro-economische projecties voor de Belgische economie blijkt dat de projecties van de NBB ongeveer even nauwkeurig zijn als die van de andere instellingen, en zelfs iets beter voor kortere projectietermijnen

Download Persbericht