Toestemming voor de fusie door opslorping van een verzekeringsonderneming naar Belgisch recht door een verzekeringsonderneming naar Frans recht