Structurele bankhervormingen in België: tussentijds rapport

De Belgische regering heeft de Nationale Bank van België gevraagd om – in het kader van de ontwikkeling van 'banktestamenten', d.w.z. herstel- en resolutieplannen – een analyse te maken van de wenselijkheid en de haalbaarheid van structurele hervormingen in de Belgische financiële sector, zoals het maken van een onderscheid tussen commerciële en investeringsbanken of het afschermen (ring fencing) van retailbanken.

In antwoord op deze vraag worden in een tussentijds rapport, dat vandaag op de website van de Bank wordt gepubliceerd, eventuele structurele hervormingen onderzocht en geeft de Bank haar voorlopige standpunten inzake de gepaste maatregelen om de stabiliteit van het Belgische financiële systeem te verhogen.

De Bank wacht nu reacties in op deze standpunten waarna een definitief rapport wordt gepubliceerd aan het einde van dit jaar. Reacties dienen te worden gestuurd naar: policy@nbb.be, uiterlijk op 28 september 2012.