Solvency II - Consultatie over de oriëntatienota over de in de richtlijn geboden opties met grote impact en over de oriëntatienota over de in de richtlijn geboden opties met geringe impact of zonder impact

Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvency II), biedt een aantal opties waaruit de lidstaten kunnen kiezen.

Deze opties werden door de CBFA ondergebracht in drie groepen: de opties met een grote impact, de opties met geringe impact en de opties zonder impact op de huidige situatie.

De CBFA heeft deze opties bestudeerd en heeft twee aparte nota's opgesteld (de eerste over de opties met een grote impact, de tweede over de opties met geringe impact en de opties zonder impact op de huidige situatie) waarin zij beschrijft hoe zij deze opties wil omzetten in het Belgische recht.

Belangstellenden kunnen deze nota's bij de CBFA opvragen via het e-mailadres [email protected], zodat zij hun opmerkingen kunnen meedelen over de gemaakte keuzes.

Deze opmerkingen moeten uiterlijk op 31 maart 2011 in het bezit zijn van de CBFA. Zij moeten worden verzonden naar het bovenstaande e-mailadres, of eventueel per post, ter attentie van Luc Kaiser, Departement PPB, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, onder vermelding van "Omzetting van de richtlijn - Opties".