Socialezekerheidsbijdrageverminderingen en herfinancieringsmaatregelen

Studie uitgevoerd in samenwerking met het Federaal Planbureau

Perscommuniqué (pdf - 174k)

Dossier (pdf - 3009k)