Seminarie voor leerkrachten 2019 - Programma

Woensdag 16 oktober 2019
Auditorium van de NBB, Warmoesberg 61, Brussel

Met de steun van de onderwijsinspectie economie en de pedagogische begeleiding, en in samenwerking met de VLEW.

12u00

Ontvangst van de deelnemers

Broodjes, koffie en frisdrank

13u15 

Inleiding door Steven VANACKERE, directeur van de Nationale Bank van België.

13u30 De Balanscentrale verzamelt en verspreidt de jaarrekeningen in België maar ook statistieken
14u15 Q&A
14u30 

Hoe voeden de jaarrekeningen de nationale en regionale rekeningen alsook de financiële rekeningen

15u30

Q&A

15u45

Koffiepauze

16u00

Het nieuwe wetboek van vennootschappen (leeslijst)

16u30

Q&A

16u45 Academische sluiting door Professor Charles VAN WYMEERSCH
17u00

Receptie