Samenvattend verslag van het Portaal NBB luistert

In dit artikel wordt verslag uitgebracht over de belangrijkste bevindingen van het "Portaal NBB luistert", een online vragenlijst voor Belgische burgers die deel uitmaakte van de door de ECB en de nationale centrale banken van het Eurosysteem ondernomen strategische evaluatie. De open antwoorden werden geclassificeerd door een combinatie van lezing door mensen en tools voor tekstanalyse.   

De vragenlijst is onderverdeeld in vier onderwerpen en omvat onder meer de volgende vragen: 

  • Prijsstabiliteit: Hoe belangrijk is voorspelbare inflatie? Bent u bezorgd over te lage of te hoge inflatie? Voor welke soorten goederen en diensten ervaart u de effecten van prijsveranderingen het sterkst? 
  • Economische verwachtingen en bezorgdheden: Wat zijn uw economische bezorgdheden? Hebben lage rentevoeten en monetair beleid in het algemeen een invloed op u? 
  • Overige thema’s: Vindt u dat de NBB en de ECB meer aandacht moeten hebben voor andere kwesties naast prijsstabiliteit? Welke invloed zal klimaatverandering hebben op u en de economie? 
  • Communicatie: In welke mate voelt u zich goed geïnformeerd door de NBB en de ECB? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat u beter begrijpt wat de beleidsbesluiten inhouden en welke gevolgen ze voor u hebben?