Rubriek van de website van de Nationale Bank van België (‘NBB’) over de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (SWG/FT): actualisering

De NBB deelt u hierbij mee dat de SWG/FT-site onlangs geactualiseerd werd om de verwachtingen van de NBB te verduidelijken met betrekking tot:

  • de verificaties, kennisgevingen en documentatie door financiële instellingen bij aanstelling van de voor SWG/FTP- verantwoordelijke hooggeplaatste leidinggevende en de AMLCO, en de verwachtingen van de NBB op vlak van talenkennis van de AMLCO, en de nodige maatregelen in geval van een vacature (zie de pagina “Governance”)
     
  • de aanpak bij contacten met cliënten bij wie een atypische verrichting is vastgesteld, zodat het Mededelingsverbod van artikel 55 van de wet van 18 september 2017 steeds nauwgezet wordt nageleefd (verbod om mee te delen dat een WG/FT-analyse wordt uitgevoerd of mogelijk zal worden uitgevoerd, zie de pagina “Mededelingsverbod”)
     
  • de verplichting om tegenpartijen van binnenlandse verrichtingen te screenen tegen financiële embargo’s, de houding van de NBB tegenover de deelname aan het Domestic Sanction Screening System dat door financiële instellingen is opgezet, en de aanpak van de NBB in geval van het niet-screenen van binnenlandse verrichtingen (zie de pagina “Financiële embargo’s en bevriezing van tegoeden”)
     
  • het indienen van antwoorden op de periodieke vragenlijst (circulaire NBB_2024_05) en de termijn voor het indienen van de kopie van het jaarlijks activiteitenverslag van de AMLCO, die in 2024 zal samenvallen met de termijn voor de periodieke vragenlijst, d.i. 15 juli 2024 (zie de pagina “Rapportering door financiële instellingen”.

 

Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de SWG/FT-site, waar u een overzicht vindt van de wijzigingen in de opeenvolgende versies van de site.  Het doel van deze SWG/FT-site is om alle wettelijke en reglementaire teksten over dit thema samen te brengen en aan te vullen met commentaar en aanbevelingen van de NBB op dit gebied.