Rubriek van de website van de Bank over de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (SWG/FT): actualisering

In haar mededeling NBB_2018_04 van 8 februari 2018 bracht de Nationale Bank van België (NBB) de financiële instellingen op de hoogte van de lancering op haar website van een nieuwe rubriek gewijd aan de voorkoming van het witwassen van geld en van de financiering van terrorisme (de “SWG/FT-site”). Het doel van deze SWG/FT-site is om alle wettelijke en reglementaire teksten over dit thema samen te brengen en aan te vullen met commentaar en aanbevelingen van de NBB op dit gebied.

De NBB deelt u hierbij mee dat de SWG/FT-site onlangs grondig geactualiseerd werd om, met name, de wijzigingen te weerspiegelen die zijn aangebracht in de antiwitwaswet van 18 september 2017 door de wet van 20 juli 2020, die is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 augustus 2020. Bij deze actualisering werden veel van de pagina’s van de site met commentaar en aanbevelingen van de NBB over verschillende thema’s aangepast. Zo heeft de NBB onder meer de richtsnoeren voor haar toezichtsacties verduidelijkt (zie de pagina “Toezichtsbevoegdheden, ‑maatregelen en ‑beleid van de NBB”). Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de SWG/FT-site, waar u een overzicht vindt van de wijzigingen in de opeenvolgende versies van de site.