Resultaten van de statutaire verkiezingen

Algemene vergadering van aandeelhouders van 30 maart 2009

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 30 maart 2009 heeft de heren Luc Cortebeeck, Rudi Thomaes en Piet Vanthemsche tot regent herkozen en de heren Philippe Grulois, Jean-François Hoffelt en Bernard Jurion tot censor.

De heer Karel Van Eetvelt en mevrouw Michèle Detaille werden door de vergadering tot regent verkozen ter vervanging van respectievelijk de heer Christian Van Thillo en de heer Pierre Wunsch. Mevrouw Francine Swiggers en de heer Jean Eylenbosch werden tot censor verkozen ter vervanging van respectievelijk de heer Rik Branson en mevrouw Michèle Detaille.

Het mandaat van de heer Van Eetvelt, mevrouw Swiggers en de heer Eylenbosch, die het mandaat van hun voorgangers voltooien, eindigt na de gewone algemene vergadering van 2011; de andere mandaten eindigen na de gewone algemene vergadering van 2012.

Aan de heer Rik Branson werd de titel van erecensor toegekend.

Persbericht (pdf - 20k)