Resultaten van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Nationale Bank van België van 17 mei 2021

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Nationale Bank van België van 17 mei 2021 heeft de heren Marc Leemans en Pieter Timmermans tot regent herkozen. Daarnaast werden tot regent verkozen: de heren Georges Van Keerberghen en Thierry Bodson en mevrouwen Géraldine Thiry, Louise Fromont en Helga Coppen.

Als gevolg van deze beslissingen is de Regentenraad van de Nationale Bank van België voortaan als volgt samengesteld:

 • de zes leden van het Directiecomité:
  • Pierre Wunsch, gouverneur
  • Steven Vanackere, vicegouverneur
  • Jean Hilgers, directeur-schatbewaarder
  • Vincent Magnée, directeur
  • Tom Dechaene, directeur
  • Tim Hermans, directeur-secretaris
 • vijf regenten op voordracht van het socio-economische middenveld:
  • Marc Leemans, voorzitter van het ACV
  • Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO
  • Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO
  • Georges Van Keerberghen, ondervoorzitter Boerenbond
  • Thierry Bodson, voorzitter van het ABVV
 • negen regenten op voordracht van de minister van Financiën:
  • Claire Tillekaerts, gedelegeerd bestuurder van Flanders Investment & Trade (FIT), voorzitster van de Regentenraad
  • Eric Mathay, bedrijfsrevisor - accountant
  • Mia De Schamphelaere, bestuurder bij vennootschappen
  • Géraldine Van der Stichele, Senior Vice President Operations bij de MIVB
  • Véronique Thirion, auditeur-generaal bij de Belgische Mededingingsautoriteit
  • Estelle Cantillon, FNRS Research Director aan de Solvay Brussels School of Economics and Management (ULB)
  • Géraldine Thiry, docente aan de ICHEC Brussels Management School
  • Louise Fromont, docente aan de ULB
  • Helga Coppen, adjunct-administrateur-generaal van de SERV