Resultaten van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 15 mei 2023

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Nationale Bank van België van 15 mei 2023 heeft mevrouwen Claire Tillekaerts en Géraldine Van der Stichele en de heren Danny Van Assche en Eric Mathay tot regent herkozen. Daarnaast werden tot regent verkozen: mevrouw Griet Smaers en de heer Marc Bourgeois.

Als gevolg van deze beslissingen is de Regentenraad van de Nationale Bank van België voortaan als volgt samengesteld:

 • De vijf leden van het Directiecomité
  • De heer Pierre Wunsch, gouverneur
  • De heer Steven Vanackere, vicegouverneur
  • De heer Vincent Magnée, directeur-schatbewaarder
  • De heer Tom Dechaene, directeur
  • De heer Tim Hermans, directeur-secretaris
 • Vijf regenten op voordracht van het socio-economische middenveld
  • De heer Marc Leemans, voorzitter van het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV)
  • De heer Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)
  • De heer Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO
  • De heer Thierry Bodson, voorzitter van het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)
  • De heer Lode Ceyssens, voorzitter van de Boerenbond
 • Negen regenten op voordracht van de minister van Financiën
  • Mevrouw Claire Tillekaerts, voorzitster van de Regentenraad
  • De heer Eric Mathay, bedrijfsrevisor en gecertificeerd accountant
  • Mevrouw Géraldine Van der Stichele, Senior Vice President Operations bij de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB)
  • Mevrouw Géraldine Thiry, docente aan de ICHEC Brussels Management School
  • Mevrouw Louise Fromont, docente aan de Université Libre de Bruxelles (ULB)
  • Mevrouw Helga Coppen, adjunct-administrateur-generaal van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)
  • Mevrouw Christine Mahy, Secretaris-generaal van het Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP)
  • Mevrouw Griet Smaers, advocate
  • De heer Marc Bourgeois, gewoon hoogleraar aan de Université de Liège
    

Voorts heeft de algemene vergadering van aandeelhouders KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Olivier Macq, aangewezen als bedrijfsrevisor voor een periode van drie jaar.