Resultaten van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 15 mei 2017

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Nationale Bank van België van 15 mei 2017 heeft de heren Didier Matray en Karel Van Eetvelt tot regent herkozen en de heren Jean Eylenbosch en Grégoire Koutentakis tot censor.

De heer Yves Prete werd tot regent verkozen als opvolger van de heer Jean-François Cats. De heer Mario Coppens, mevrouw Claire Tillekaerts en de heer Edwin De Boeck werden tot censor verkozen in opvolging van respectievelijk de heer Jan Vercamst, mevrouw Christ'l Joris en de heer Carl Devlies.

Het mandaat van mevrouw Claire Tillekaerts, die het mandaat van haar voorgangster voltooit, eindigt na de gewone algemene vergadering van 2018. De andere mandaten eindigen na de gewone algemene vergadering van 2020.

Voorts heeft de gewone algemene vergadering Mazars Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Dirk Stragier, aangewezen als bedrijfsrevisor voor een termijn van drie jaar.