Resultaten en notulen van de gewone algemene vergadering van de Nationale Bank van België van 18 mei 2020

Gereglementeerde informatie verspreid door de Nationale Bank van België op 18 mei 2020 (17u)

De algemene vergadering van aandeelhouders van de Nationale Bank van België van 18 mei 2020 heeft de heren Eric Mathay en Danny Van Assche tot regent herkozen. Daarnaast werden tot regent verkozen: mevrouwen Mia De Schamphelaere, Claire Tillekaerts, Géraldine Van der Stichele, Véronique Thirion, Estelle Cantillon, Marjan Maes en de heren Robert Vertenueil en Christophe Soil.

Als gevolg van deze beslissingen is de Regentenraad van de Nationale Bank van België voortaan als volgt samengesteld:

 • de zes leden van het Directiecomité:
  • Pierre Wunsch, gouverneur
  • Jean Hilgers, directeur-schatbewaarder
  • Vincent Magnée, directeur
  • Tom Dechaene, directeur
  • Tim Hermans, directeur-secretaris
  • Steven Vanackere, directeur
 • vijf regenten op voordracht van het socio-economische middenveld:
  • Marc Leemans, voorzitter van het ACV
  • Robert Vertenueil, voorzitter van het ABVV
  • Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO
  • Pieter Verhelst, lid van het Hoofdbestuur Boerenbond  
  • Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO
 • negen regenten op voordracht van de minister van Financiën:
  • Eric Mathay, bedrijfsrevisor - accountant
  • Fabienne Bister, gedelegeerd bestuurder van Tourisme & Tradition vzw
  • Mia De Schamphelaere, bestuurder bij vennootschappen
  • Claire Tillekaerts, gedelegeerd bestuurder van Flanders Investment & Trade (FIT)
  • Géraldine Van der Stichele, Senior Vice President Operations bij de MIVB
  • Véronique Thirion, auditeur-generaal bij de Belgische Mededingingsautoriteit
  • Estelle Cantillon, FNRS Research Director aan de Solvay Brussels School of Economics and Management (ULB)
  • Christophe Soil, directeur-generaal bij perspective.brussels
  • Marjan Maes, docent-onderzoeker aan de KU Leuven

Voorts heeft de algemene vergadering het mandaat van Mazars Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Dirk Stragier, hernieuwd voor een termijn van drie jaar.

De notulen van de algemene vergadering kunnen geconsulteerd worden op de website van de Nationale Bank van België:

https://www.nbb.be/doc/ts/enterprise/juridisch/generalmeeting/2020/notulen.pdf