Resultaten en financiële situatie van de ondernemingen in 2014

Artikel gepubliceerd in het Economisch tijdschrift van December 2015

Dit artikel belicht de resultaten en de financiële situatie van de ondernemingen die een jaarrekening neerleggen bij de Balanscentrale. Zo wordt onder meer een extrapolatie gemaakt van het bedrijfsresultaat evenals een analyse van de winstgevendheid en de financiële structuur van de onderneming.

JEL-classificatie: 
Download Persbericht