Rentebeleid versus geldbasisbeleid: gevolgen voor het verloop van de centrale-bankbalans