Reglement van 9 juli 2002 van de CBFA met betrekking tot de uitoefening van externe functies door leiders van gereglementeerde ondernemingen, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 19 juli 2002 (officieuze coördinatie: 10/2006)