Recent verloop van de financiële situatie van de ondernemingen en van de deelnemingsverhoudingen

Artikel gepubliceerd in het Economisch tijdschrift van December 2017

In dit artikel worden de resultaten en de financiële situatie toegelicht van de ondernemingen die een jaarrekening neerleggen bij de Balanscentrale. Het bevat onder andere een extrapolatie van de belangrijkste aggregaten van de exploitatierekening, alsook een analyse van de rentabiliteit en de financiële structuur. Dit jaar wordt de analyse aangevuld met een onderzoek van de deelnemingsverhoudingen tussen de ondernemingen, zoals die blijken uit de bijlage bij de jaarrekeningen.

Download Persbericht