Pierre Wunsch start als 23e Gouverneur van de Nationale Bank

Pierre Wunsch is deze week Jan Smets opgevolgd als Gouverneur van de Nationale Bank. Hij is de 23e Gouverneur in de geschiedenis van de centrale bank van ons land.

Brusselaar Pierre Wunsch (51) is Doctor in de Economie (UCL) en master Public & International Affairs (Princeton University). Na een carrière bij Tractebel EGI / Electrabel en enkele jaren als kabinetschef bij de Minister van Financiën ging hij in juni 2011 aan de slag als directeur bij de Nationale Bank. Sinds 2015 was hij Vice-Gouverneur. Hij deed heel wat ervaring op inzake prudentieel toezicht banken & verzekeringen, monetaire politiek, resolutie, overheidsfinanciën en interne werking van de NBB. Hij heeft zich de voorbije jaren dus goed kunnen voorbereiden op zijn nieuwe rol als 23e Gouverneur van de Nationale Bank.

Pierre Wunsch volgt Jan Smets op. Die werd gisteren 68 en bereikte zo opnieuw de leeftijdsgrens van de organieke wet, een leeftijdsgrens die hij voor een periode van een jaar mocht overschrijden. Jan Smets, die voortaan de titel van ere-gouverneur mag dragen, verlaat de Nationale Bank na een schitterende carrière van 45 jaar. De Nationale Bank is Jan Smets dankbaar voor zijn passionele inzet en groot professionalisme tijdens al die jaren.