Perscommuniqué - WP 324: Economisch belang van de luchtvaart- en luchthavenactiviteiten in België - Verslag 2015

De analyse van het economisch belang van de luchtvaart- en luchthavenactiviteiten in België is een update van een uitgebreide studie die sinds 2009 om de drie jaar wordt uitgevoerd.

De studie raamt het economisch belang van de luchtvaart- en luchthavenactiviteiten in België over de periode 2013-2015 in termen van toegevoegde waarde, werkgelegenheid en investeringen. De bestudeerde sector omvat niet enkel de strikt luchtvaartgebonden activiteiten, maar ook alle activiteiten die uitgeoefend worden op het terrein van de zes Belgische luchthavens (Antwerpen, Brussel, Charleroi, Kortrijk, Luik en Oostende). Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de indirecte effecten inzake toegevoegde waarde en werkgelegenheid. De studie bevat ook een analyse van de sociale balansen en van het kredietrisicoprofiel van een deel van de betrokken ondernemingen.