Perscommuniqué - Working Paper 240

De oorsprong van het Triffin-dilemma: Empirische conjunctuuranalyse en imperfecte concurrentietheorie

Robert Triffin werd beroemd door zijn scherpzinnige analyses van de zwakke punten van het Bretton Woods-systeem. Ook nu blijft Triffin's analyse actueel. Deze paper stelt dat er een opmerkelijke continuïteit bestaat in de werken van Triffin. Reeds in zijn allereerste publicaties ontwikkelde Triffin de stelling dat het internationale aanpassingsproces niet functioneerde volgens de klassieke mechanismen. Deze stelling was gebaseerd op grondige empirische analyses van de Belgische economie tijdens de Grote Depressie en werd bepaald door een conjunctuurvisie met de nadruk op de onevenwichtigheden en de overgangsperiode. Zijn doctoraatsverhandeling over de imperfecte concurrentietheorie en zijn Latijns-Amerikaanse ervaring hebben deze basistheorie nog verder versterkt.