Perscommuniqué - Working Paper 239

Een concordantie in de tijd van handels- en productiegegevens in de EU

Deze paper verschaft concordantieprocedures voor handels- en productiegegevens op productniveau in de EU en onderzoekt de gevolgen van veranderende productclassificaties op gemeten toevoegingen en intrekkingen van producten in Belgische bedrijven. Aan de hand van de door Pierce en Schott (2012a, 2012b) ontworpen algoritmen worden in de paper concordantieprocedures ontwikkeld die onderzoekers in staat stellen veranderingen in de tijd aan coderingssystemen op te sporen en productie- en handelsgegevens op productniveau om te zetten in een gemeenschappelijke classificatie die zowel binnen één jaar als in de tijd consistent is. Afzonderlijke procedures worden gecreëerd voor de Gecombineerde Nomenclatuur met acht cijfers, die wordt gebruikt voor de indeling van internationale handelsactiviteiten op productniveau, en voor de Prodcom-categorieën met acht cijfers die worden gehanteerd om producten te rangschikken in gegevens over de Europese binnenlandse productie. De paper belicht daarnaast belangrijke verschillen in dekking tussen de Prodcom-classificatie en de Gecombineerde Nomenclatuur, die in aanmerking moeten worden genomen bij de opmaak van gecombineerde gegevens betreffende de binnenlandse productie en het internationale handelsverkeer op productniveau. Het gebruik van consistente productcodes in de tijd leidt, bij bedrijven die hun activiteit voortzetten, tot minder toevoegingen en intrekkingen van producten in de Belgische uitvoer- en productiegegevens.